โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : ทวีศักดิ์ อาดำ (บัง (อาดำ))
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
อีเมล์ : Adam.thaweesak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รุจรวี (ผาลี)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
อีเมล์ : rutrutrawee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม