โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รุจรวี (ผาลี)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
อีเมล์ : rutrutrawee@gmail.com
เว็บไซต์ : banthakhoi.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 มี.ค. 2564,21:44 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.208.183


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล