โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน  :  สีชมพู ขาว
          สีชมพู  หมายถึง  ความคิดสร้างสรรค์
          สีขาว  หมายถึง  ความมีคุณธรรม  นำปัญญา
          สีชมพู ขาว หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ที่ควบคู่กับการมีความรู้คู่คุณธรรม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า
ความหมาย : ความเบิกบาน สว่างไสว และความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิต