โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
คณะผู้บริหาร

นายติณณพัศ กล่ำจีน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0807011712
อีเมล์ : chavee2522@hotmail.com