โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
ภาพกิจกรรม
นิสิตเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝึกสังเกตการสอน
วันนี้ 11 มีนาคม 2564 นายติณณพัศ กล่ำจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย    ต้อนรับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ร่วมสังเกตการสอนและทำกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านท่าข่อย อ.สะเดา จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,22:53   อ่าน 54 ครั้ง