โรงเรียนบ้านท่าข่อย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240
เบอร์โทรศัพท์ 074-557757
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข่อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายติณณพัศ กล่ำจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,20:54  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายติณณพัศ กล่ำจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,23:00  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาชั้นเรียน Lesson Study เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการนิเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายติณณพัศ กล่ำจีน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,22:53  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..